Een beeldschermbril, computerbril of, naar de toepassing, muziekbril of schildersbril is een bril waarmee op een afstand van ca. 40...80 cm scherp gezien kan worden na het ontstaan van presbyopie (ouderdomsverziendheid of oudziendheid), doorgaans vanaf een jaar of 42. Een beeldschermbril is vergelijkbaar met een leesbril, zij het dat de beeldschermbril minder sterk is. Qua sterkte zal deze bril tussen de leesbril en een bril op sterkte voor verzien in zitten.

Computerbrillen webwinkel

Oudere niet-brildragers kunnen volstaan met een leesbril die 0,5 tot 1 dioptrie minder sterk is dan ze zouden gebruiken op de optimale leesafstand (ca 30 cm). Een beeldschermbril is dan ook in feite een zwakke leesbril. Veelal kan men, als men een sterkere leesbril nodig heeft, de oude leesbril als beeldschermbril gebruiken.

Een computerbril onderscheidt zich doorgaans verder in niets van een gewone bril; een brilvoorschrift voor een ‘vertebril’ kan door de sferische sterkte aan te passen met tussen de +0,5 en +2,0 dioptrie (afhankelijk van de leeftijd) perfect afgestemd worden op het beeldschermgebruik en bijvoorbeeld het lezen van bladmuziek op een vergelijkbare afstand.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit ten aanzien van beeldschermwerk verplicht werkgevers een beeldschermbril beschikbaar te stellen aan werknemers met ouderdomsverziendheid, die grotendeels werk verrichten achter een beeldscherm.

Bron: beeldschermbril wikipedia